ยินดีตอนรับสู่ ไทย-บรูไน Welcome to Thailand – Brunei .

100491579

 

 

12358012_748096532001762_528798291_n

 

ลายผ้านี้ ชื่อว่า ต้นไม้แห่งอาเชียน

จากลายผ้า ไทย-บรูไน แสดงถึงความมั่นคงของทั้งสองประเทศ และความมีไมตรีต่อกัน รวมถึงการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ

Fabric is named Tree of ASEAN Shows the good relations of the two countries And their relations to each other Includes hospitality to each other In order to demonstrate the good relations of the two countries.

 

 

 

dcm-26.png